Kristal Küre Ödül Vectorel Resmi

Türkiye Kristal Küre Ödülleri'ne katılan tüm adaylar, Türkiye Kristal Küre Ödülleri organizasyonunun genel yaklaşımını içeren, Organizasyon Politikası ve Katılım Şartları'nı kabul etmiş sayılır.

1. Adaylarda Aranan Şartlar Öngörülen Kategorilere Uygunluk

Adayın Türkiye Kristal Küre Ödülleri Organizasyonunda değerlendirmeye alınabilmesi için, kategoriler sayfasında belirtilen mevcut kategorilerden birine uygun olması gerekmektedir. Yabancı gerçek/tüzel kişiler başvuru yapabilir ancak adayların Türkiye sınırları içerisinde faaliyetler gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar, başvuru yapan adayların kategorisi değiştirilebilir. Herhangi bir kategoride yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda ilgili kategori iptal edilebilir. Türkiye Kristal Küre Ödülleri organizasyonu, jüri üyeleri tarafından uygun görülmesi durumunda, yapılan başvuruların kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Yasal olmayan faaliyetlerde bulunan, pornografi, nefret mesajları, herhangi bir kurum, kuruluş ya da şahsı karalama amaçlı beyanatlarda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Başvuru

Türkiye Kristal Küre Ödülleri web sitesinde ilan edilen başvuru şartları geçerli olup, son başvuru tarih ve saatine kadar organizasyon komitesi tarafından başvurular kontrol edildikten sonra aday olmaya hak kazanan kişilere iletişim kanalları üzerinden panel erişim bilgileri iletilecektir. Adaylar kendilerine iletilen panel erişim bilgileriyle Türkiye Kristal Küre Ödülleri web sitesi üzerinden panele erişim sağlayabilir, oylama süreci ve sonrası ile ilgili tüm işlemleri panel üzerinden takip edebilirler. Adayların başvuruları ücretsiz olup, ödülü almaya hak kazanan adaylar davetiyelerini alabilmek için organizasyon komitesinin belirlemiş olduğu STK'ya belirlenen tutarda bağış yapmalıdır. Bağışlar adaylar tarafından kendi adlarıyla STK'nın bağış kanalları üzerinden yapılacaktır.

3. Başvuruların Değerlendirilmesi Değerlendirme Sırasında Gözetilecek Esaslar

Türkiye Kristal Küre Ödülleri organizasyonu, tüm başvuruların orjinal olduğunu; başvuru sahibinin kendi hür iradesiyle başvuruda bulunduğunu kabul eder. İlgili haklara ve izne sahip olmadan yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Türkiye Kristal Küre Ödülleri, yapılan başvurular için telif hakkı ihlali ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Seçim kriterlerine uygun olan, zamanında yapılan, başvuru formunda bilgileri eksiksiz olarak iletilmiş olan tüm başvurular aday olarak değerlendirmeye tâbi tutulur. Organizasyona daha önce katılmış olan adaylar, önceki yıllardaki değerlendirme sonuçları dikkate alınmadan, organizasyona tekrar adaylık başvurusu yapabilecektir. Değerlendirme sonucunda her bir kategoride yer alan en iyi 3 aday oylamaya katılabilecektir.

Diskalifiye

Halk oylaması'nda oylama sürecine girmeye hak kazanıp etik olmayan biçimde, sistematik ve periyodik bir düzende gerçeğe aykırı oy ve/veya oylar almış başvurular, değerlendirme süresi ve/veya Halk Oylaması içinde ve/veya sonrasında Türkiye Kristal Küre Ödülleri organizasyon komitesinin kanaatiyle diskalifiye edilebilir; bu adaylara ödül verilmesi durumunda, verilen ödüller geri alınır.

4. Ödül

Türkiye Kristal Küre Ödülleri'ne aday gerçek/tüzel kişiler, Türkiye'nin kültür, sanat, eğitim, basın, sağlık ve iş dünyasının deneyimli ve önde gelen isimlerinden oluşan Organizasyon komitesi tarafından değerlendirilir ve halk oylamasına katılmaya hak kazanırlar. Seçim kriterlerine uygun olan ve zamanında yapılan tüm başvurular aday olarak değerlendirmeye alınır ve komite tarafından belirlenen adaylar halk oylamasına sunulur. Halk oylaması sonucunda kazanan adaylar ödüle layık görülür. Herhangi bir kategoride başvuru olmaması durumunda organizasyon komitesi ilgili yıl içerisinde ilgili kategoride ödül vermeme hakkını saklı tutar. Adayın halk oylaması sonucunda ödüle layık görülmesi durumunda, başvurunun ödüllendirilmesi ile ilgili duyurunun yapılma şekli ve detayları, organizasyonun belirlediği şartlarda gerçekleşir. Yapılan başvuruları, Türkiye Kristal Küre Ödülleri, organizasyonla ilgili tanıtım amaçlı herhangi bir mecrada kullanma hakkını kendinde saklı tutar.

5. Başvuru Esnasında Verilen Bilgilerin Doğruluğu

Başvuru sahibi, başvuru esnasında girmiş olduğu tüm bilgilerin doğruluğunu kabul eder.

6.Değerlendirme Süreci Adayların Belirlenmesi ve Değerlendirme

Türkiye Kristal Küre Ödülleri için organizasyon takviminde belirtilen başvuru süreci tamamlandıktan sonra, başvurusu tamamlanmış olan tüm adayların bilgileri organizasyon komitesi tarafından değerlendirilecek ve başvuruları uygun görülen kişiler arasından her kategoride minimum 2 aday maksimum 3 aday belirlenecektir.

Halk Oylaması

Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra aday olarak belirlenmiş her kategoriden en az 2 en fazla 3 aday, Türkiye Kristal Küre Ödülleri web sitesinde duyurulur. Adayların duyurulmasıyla birlikte, ilgili Türkiye Kristal Küre Ödülleri dönemine ait organizasyon takviminde belirtilen tarihler arasında "Halk Oylaması" yapılır. Halk Oylaması, aday olarak belirlenmiş tüm kişilerin, herkese açık olarak, internet kullanıcılarının aktif gsm numaraları ile oluşturdukları hesaplarla giriş yaptığı, her kategoride her bir aday için bir oy hakkı sunulan ve kullanıcıların oy verdiği ve Halk Oylaması süreci sonunda, her kategori için en yüksek oyu alan adayın, kategori bazlı "Yılın Eni" seçildiği süreci kapsamaktadır. "Yılın Enleri" olarak belirlenen, her kategoriden en yüksek oyu almış adaylara, düzenlenecek olan ödül töreninde sahnede ödül takdimi yapılır.

Komite Özel Ödülü

Herhangi bir kategoride aday gösterilmemiş, ancak faaliyetleri doğrultusunda organizasyon komitesinin uygun gördüğü gerçek/tüzel kişilere "Komite Özel Ödülü" adı altında, düzenlenecek olan ödül töreninde sahnede ödül takdimi yapılır.

7.Bağış

Türkiye Kristal Küre Ödülleri organizasyonun her döneminde komite tarafından belirlenmiş olan Toplum Yararına Çalışmalar Yürüten STK statüsündeki sivil toplum kuruluşuna halk oylaması sonucunda ödül almaya hak kazanmış olan finalistlerimiz tarafından belli bir tutarda bağış yapmalarını sağlayan bir Sosyal Sorumluluk projesidir. Türkiye Kristal Küre Ödülleri organizasyon komitesi hiçbir şekilde ilgili STK ile ilişki içerisinde olmayıp, faaliyetleri incelenerek seçilen bir STK olarak bu Sosyal Sorumluluk projesinde aktif rol oynamaları amaçlanmaktadır. Ödül almaya hak kazanan finalistler panel üzerinden erişilebilen davetiyelerini alabilmek için ilgili STK'nın devlet denetimine açık olan bağış toplama kanallarına kendi adlarıyla bağış yapacaklardır. Bağışlar hiçbir şekilde Türkiye Kristal Küre Ödülleri tarafından toplanmayacaktır.